Виконавчий орган

Виконавчий орган студентської ради КНЛУ – це Виконавчий комітет, який складається з відділів за напрямами роботи:
– Прес-центр;
– Культурно-масовий комітет;
– Комітет зовнішніх зв’язків;
– Комітет міжнародних зв’язків;
– Спортивний комітет;
– Волонтерський комітет;
– Комітет наукової роботи;
– Комітет працевлаштування;
– Навчально-виховний комітет.

  • Виконавчий комітет студентської ради Університету:
  • представляє студентське самоврядування в усіх підрозділах КНЛУ, органах місцевої та державної влади, інших установах, організаціях, підприємствах;
  • виконує завдання відповідно до напрямів діяльності його відділів і приймає рішення в межах своїх повноважень;
  • щомісячно звітує перед студентською радою Університету про свою діяльність;
  • вивчає, узагальнює досвід діяльності органів студентського самоврядування факультетів Університету та інших вищих навчальних закладів України й світу;
  • впроваджує і поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування;
  • організовує роботу з методичного забезпечення органів студентського самоврядування Університету / факультету / гуртожитку;
  • за потреби організовує зустрічі з представниками адміністрації та науково-педагогічними працівниками, співробітниками Університету.